Tepelná pohoda

Baví

United Energy vyhlašuje fotografickou soutěž s názvem Vyfoť si svou Tepelnou Pohodu. Soutěž je určena každému, kdo rád fotografuje a soutěží bez ohledu na věkovou kategorii a zkušenosti s fotografováním. Nejlepší fotografie budou použity k tvorbě kalendáře společnosti United Energy na rok 2011 a jejich autoři budou náležitě odměněni. Všechny zúčastněné fotografie pak budou vystaveny při příležitosti křtu kalendáře United Energy.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Kdo se může zúčastnit

 • Zúčastnit se může jakákoliv fyzická osoba. V případě soutěžících mladších 18 let přejímá odpovědnost její zákonný zástupce.

Podmínky účasti

 • Účastník soutěže musí být autorem přihlášených fotografií, vlastní k ní veškerá práva. Vlastnictví autorského práva  ke zveřejnění fotografií potvrzuje účastník přihlášením do soutěže
 • Podmínkou účasti zájemce v soutěži je úplné vyplnění požadovaných registračních údajů.
 • Sotěžící souhlasí s bezplatným umístěním svých přihlášených fotografií na stránkách Tepelné Pohody www.tepelanapohoda.cz, dále na výstavě fotografií u příležitosti křru kalendáře a v případě, že bude snímek vybrán i s umístěním do kalendáře společnostu UE,a.s. pro rok 2011. Se svolením autora může UE,a.s. využít fotografie k jiným, zde neuvedeným účelům
 • Vítěz bude informován e-mailem případně telefonicky, pokud tento údaj zadal při své registraci. Pokud se nepodaří soutěžícího zastihnout do 14 dnů, přechází výhra na dalšího v pořadí
 • Výkon autorských práv k zúčastněným fotografiím i nadále zůstává autorovi

Technické požadavky

 • Soutěžící musí vlastnit soutěžní fotografie v elektronické podobě formátu TIF případně JPG, rozlišení min. 300 dpi, velikost 1:1 (pro použití na kalendář alespoň formátu A3). Fotografie, které nesplní tyto parametry, nebudou do soutěže zařazeny
 • Soutěžní fotografie jsou do soutěže přijímány pouze po jejich vložení na webové stránky fotosoutěže přes registrační formulář
 • Soutěžící může přihlásit max. 2 fotografie
 • Ze soutěže mohou být vyřazeny fotografie, které mají neetický či jinak nespolečensky vhodný motiv, mají nižší než požadovanou úroveň kvality a nebo jsou grafickou montáží
 • Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ soutěžních děl a neručí za jejich pravost
 • UE,a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla fotosoutěže, či fotosoutěž úplně zrušit bez udání důvodů, stanovení náhrad či náhradních výher a to v celém průběhu konání soutěže

CENY A HODNOCENÍ
Jak a kdo bude vybírat nejzajímavější fotografie

 • Všechny fotografie hodnotí komise složená ze zástupců United Energy a z odborníků v oblasti kreativity. Komise vybere 12 nejlepších z přihlášených fotografií, které budou použity k tvorbě kalendáře na rok 2011. Z těchto dvanácti fotografií pak veřejnost vybere na základě hlasování na www.tepelnapohoda.cz tři nejlepší fotografie, jejichž autoři obdrží hodnotné ceny.
 • UE,a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla fotosoutěže, či fotosoutěž úplně zrušit bez udání důvodu, stanovení náhrad či náhradních výher a to v celém průběhu konání soutěže

Jak budou oceněni autoři nejlepších fotografií

 • 1. – 3. místo ceny v hodnotě od 3 000 do 10 000 Kč.

Termíny

 • Vyhlášení 25.9.2009
 • Uzávěrka přihlášek 11.6.2010
 • Vyhodnocení – výběr fotografií do kalendáře 25.6.2010
 • Hlasování veřejnosti o tři nejlepší snímky od 1.7.2010 do 30.9.2010
 • Předání cen spojeného se křtem kalendáře a s výstavou všech soutěžních fotografií říjen/listopad 2010 – přesný termín a místo bude upřesněno

 Kontakt
United Energy, a.s.
Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČ: 27 30 99 59
Tel.: 476 447 399, 731 661 800
Fax: 476 447 401
e-mail: lenka.macherova@ue.cz
  


 

United Energy
www.tepelnapohoda.cz

Copyright (c) 2008, United Energy | webdesign: CZ-Online Webdesign s.r.o. | Mapa stránek