Tepelná pohoda

Podporuje

Soubory ke stažení

Grant Kro si hraje, nezlobí

Grant Kdo si hraje, nezlobí

Aktuálně! 

Výsledky hlasování naleznete v ikoně vpravo.

V listopadu loňského roku vyhlásila společnost United Energy  Grant Kdo si hraje, nezlobí, jehož cílem je podpora neziskového sektoru v regionu Mostecka a Litvínovska, konkrétně v oblasti práce s mládeží a dětmi.

Cíle Grantu

Účelem podpory je zajistit možnost kvalitního trávení volného času dětem všech sociálních skupin a předcházet tak negativním jevům jako jsou závislosti či kriminalita, neboť „kdo si hraje, nezlobí“. Cílem je finančně podpořit neziskové organizace, které se práci s mládeží  a dětmi věnují, umožnit jim pořádání akcí pro děti a mládež a dále usnadnit těmto organizacím každodenní chod úhradou provozních nákladů.

Pro koho a co je Grant

Grant je určen pro nestátní neziskové organizace, které zajišťují a organizují volný čas a mimoškolní aktivity dětí a mládeže v regionu Mostecka a Litvínovska, tedy volnočasová centra, sportovní kluby a oddíly, mateřská centra a podobné. Prostředky mohou být čerpány na úhradu provozních nákladů nebo na zajištění a organizaci akcí. Celkový finanční limit je 300 000 Kč.

Složení Poradního sboru

5-členný poradní orgán Grantu je složen ze zástupců United Energy, médií a neziskových organizací.

  • UE, a.s.:  Ing. Boháček Milan - GŘ, Ing. Kučerová Miloslava - PR manager, Ing. Petr Horák
  • Mostecký deník : Edvard Beneš - šéfredaktor
  • Energie o.p.s.: Ing. Milan Konečný - ředitel

Hlasování

O podpoře organizací rozhodují hlasy veřejnosti a zaměstnanců. Hlasování veřejnosti probíhá od 1. března do 30. dubna 2015. Hlasovat můžete zde. (před datem hlasování nebude formulář pro hlasování dostupný)

Z každé e-mailové adresy je možné hlasovat jednou. Hlasování se může zúčastnit občan ČR starší 10 let. Hlasy s vyplněnou adresou budou zařazeny do slosování o věcné ceny – hlavní výhrou je tablet.

Kdo se přihlásil?

Do Grantu přihlásilo 36 organizací z Mostecka a Litvínovska 46 projektů, z nichž 11 vyřadil  poradní orgán Grantu  pro nesplnění podmínek. Celkem tedy Poradní sbor postoupil 35 projektů k veřejnému hlasování.

Abecední seznam přihlášených projektů, pro které můžete hlasovat, naleznete spolu se stručnou prezentací projektů ke stažení v ikoně Seznam projektů vpravo.

Termíny

  • Hlasování veřejnosti:  01.03. – 30.4. 2015 ( před datem hlasování nebude formulář pro hlasování dostupný)
  • Vyhodnocení: 31.05.2015
  • Realizace projektů: 31.12.2015

Podrobná pravidla Grantu/hlasování najdete ke stažení v ikoně  Pravidla grantu vpravo. Vpravo naleznete rovněž logo Grantu a výzvu/plakát k hlasování.


United Energy
www.tepelnapohoda.cz

Copyright (c) 2008, United Energy | webdesign: CZ-Online Webdesign s.r.o. | Mapa stránek