Tepelná pohoda

Regionu

Soubory ke stažení

United Energy pomáhá tam, kde působí

Firemní filantropie tvoří nedílnou součást společensky odpovědného chování United Energy.„Být prospěšní tam, kde působíme“ je motto, na kterém stojí základní myšlenka a celá strategie firemní filantropie United Energy. Proto převážná část prostředků na dary, granty (zde) a sponzoring směřuje do regionu Mostecka a Litvínovska, tedy do míst, kde společnost podniká. V roce 2009 společnost zavedla jasná pravidla pro rozdělování prostředků na dary a sponzoring, která mají zajistit transparentnost a také zjednodušení pro žadatele  při podávání žádostí. Žádost o dary a sponzoring najdete v souborech ke stažení, pravidla viz níže.

Fotografie z akcí si můžete prohlédnout v rubrice novinky, kde jsou k vidění úspěšné projekty Grantu Pohoda nebo v rubrice podpořené akce.

PRAVIDLA A KRITÉRIA DARŮ A SPONZORINGU

Kdo může žádat o podporu:
   • Právnické osoby, zejména neziskové organizace (občanské sdružení, příspěvková organizace, nadace), města a obce a jimi zřizované organizace působící nebo vykonávající svou činnost v Ústeckém kraji.
 Jaké oblasti UE podporuje:
   • Oblast sociální, zdravotní, vzdělávání, volný čas dětí a mládeže, sport, kultura, životní prostředí, komunální aktivity místních samospráv
 Koho (co) UE  nepodporuje:
   • Fyzické osoby
   • Podnikatelskou činnost
   • Náklady na běžný provoz
   • Organizace působící mimo Ústecký kraj
   • Organizace s dluhy vůči společnosti
Jak žádat?
      Obsah žádosti:
      1. Vyplněný formulář žádosti o dar/sponzoring/reklamu (v souborech ke stažení)
      2. Informace o žadateli :
          a) Dokument dokládající existenci firmy ( výpis z OŘ příp. zřizovací listina, stanovy,...)
          b) informace o činnosti a aktivitách, reference dle uvážení
      3. Cenová kalkulace účelu podpory/projektu
      Žádosti v jiné podobě nebudou přijímány.
      Žádost zaslat na e-mail miloslava.kucerova@ue.cznebo na adresu  společnosti (viz níže)

Kdo a jak rozhoduje?

   • O žádostech rozhoduje komise UE na základě hlasování dle níže uvedených kritérií

jaká jsou kritéria?

   • Veřejná prospěšnost žadatele
   • Oblast – preferována sociální, zdravotní, vzdělávání, volný čas dětí a mládeže, životní prostředí
   • Cílová skupina – preferováno děti, senioři, handicapovaní
   • Lokalizace - preferovány žádosti z Mostecko-Litvínovského regionu
   • Kvalita projektu - upřednostňovány kvalitní, zajímavé projekty
   • Reference o žadateli – informace o jeho činnosti, výroční zprávy
   • Předchozí spolupráce s UE (včasné vyúčtování, účelné použití daru, zajištění a kvalita propagace, pozitivní vliv na image společnosti) 

United Energy vyhlašuje 2. kolo žádostí o finanční příspěvek pro rok 2020.

 Termíny:

   • Podávání přihlášek od 28. 2. 2020  (žádosti došlé před tímto termínem nebudou do výběru zařazeny)
   • Uzávěrka přihlášek 30. 6. 2020  (žádosti došlé po tomto termínu nebudou do výběru zařazeny, pro přijetí rozhoduje datum poštovního razítka)
   • Rozhodnutí komise do 31. 7.  2020 Vyčerpání prostředků do 31.12. 2020 (v případě, že nebude na základě žádosti sjednáno jinak)

 

Kontakt:

 

Ing. Miloslava Kučerová
Tisková mluvčí
e-mail: miloslava.kucerova@ue.cz
Tel.: 476447471,606644496
Fax.: 476447401

United Energy a.s.
Most-Komořany,Teplárenská 2, PSČ 434 03
IČ: 23 30 99 59


United Energy
www.tepelnapohoda.cz

Copyright (c) 2008, United Energy | webdesign: CZ-Online Webdesign s.r.o. | Mapa stránek