Tepelná pohoda

Podpořené akce

Společnost United Energy a Severočeská teplárenská věnovaly v loňském roce téměř 1 700 tisíc korun na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu.

Nejvíce podporovanou oblastí byla v roce 2017 kultura a volný čas (41%), druhou příčku obsadilo vzdělávání (31%).
Jako každý rok směřovala část podpory ze strany teplárenské společnosti do partnerských měst Mostu a Litvínova. V rámci dohod o vzájemné spolupráci mezi United Energy a oběma městy, získalo každé z nich na podporu svých projektů půl milionu korun. „ V loňském roce jsme drobnou částkou podpořili i město Chomutov. Na základě jeho žádosti od nás obdrželo 25 tisíc korun na organizaci 21. ročníku setkání hornických měst a obcí ČR, pod názvem Chomutovské krušení“, sdělil Milan Boháček, generální ředitel United Energy.

Mezi nejvýznamnější položky dohody s městem Most patřila podpora HOSPICu v Mostě ve výši 50 tisíc korun, tradičně podpora Podkrušnohorského muzea ve výši 65 tisíc korun, dále například finanční příspěvek ve výši 100 tisíc korun na zajištění mobiliáře v parku Šibeník či podpora organizace koncertů ve sportovní hale v Mostě v roce 2017, rovněž ve výši 100 tisíc korun.
Město Litvínov použilo 200 tisíc korun na obnovu vybavení školní kuchyně v ZŠ a MŠ v Čapkově ulici, 195 tisíc korun na podporu celoročních společenských a kulturních aktivit jako například Valdštejnské slavnosti, Svatomichaelské slavnosti nebo Krušnohorské Vánoce, zbylé prostředky pak na další projekty v oblasti školství.

V průběhu roku United Energy podpořila řadu dalších zajímavých akcí a projektů.  Přispěla například Junákovi – svazu skatů a skautek ČR na úpravu vstupních prostor a vybudování soc. zařízení a šaten v novém skautském sídle částkou 50 tisíc korun, ZŠ a MŠ Vejprty částkou téměř 61 tisíc korun na pořízení speciální zdravotní pomůcky-polohovací židle pro postiženého předškoláka nebo třiceti tisíci Střední škole technické na organizaci mezinárodní soutěže ve svařování.

I v loňském roce pokračovala komořanská teplárna se zapojováním svých zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit a to prostřednictvím firemního dobrovolnictví s názvem Energický den a SETEP DAY, kdy zaměstnanci společnosti pomohli Dětskému domovu ve Vysoké Peci s pracemi na zahradě a vyvezli děti z Kojeneckého ústavu v Mostě do Podkrušnohorského zooparku za zvířátky.

V rámci křtu firemního kalendáře uspořádala teplárenská společnost mezi zaměstnanci charitativní akci, jejíž výtěžek ve výši 60 tisíc korun byl věnován na potřeby postiženého chlapce jednoho ze zaměstnanců společnosti.

Fotogalerie

Podpora SPŠ Chomutov
Podpora SPŠ Chomutov

United Energy
www.tepelnapohoda.cz

Copyright (c) 2008, United Energy | webdesign: CZ-Online Webdesign s.r.o. | Mapa stránek