Tepelná pohoda

Podpořené akce

Novým nábytkem se může pochlubit nizkoprahové centrum Jaklík v Litvínově – Janově. Městská policie, která janovský klub spravuje, pořídila herní prvky a nábytek splňující podmínky pro školská zařízení, z daru od teplárenské společnosti United Energy.

„Posláním Jaklíku je zajistit dětem v sociálně vyloučené lokalitě prostor pro bezpečné trávení volného času a minimalizovat tak nežádoucí vlivy na jejich přirozený vývoj. Dětem od 6 – 14 let zde nabízíme cílené programy a vzdělávací činnosti. Do klubu dochází denně zhruba 20 dětí, dopoledne i mateřské školky,“ upřesnil činnost janovského zařízení Zdeněk Urban, velitel Městské policie Litvínov.  Prostory klubu využívá rovněž Osadní výbor pro Janov na svá pravidelní zasedání s veřejností a zástupci vedení města Litvínov.
„Určitým handicapem pro rozvoj aktivit v zařízení je malý prostor a již nevyhovující vybavení. Jaklík vznikl již před deseti lety a vybavoval se stylem, co dům dal. Proto městská policie využila část daru od United Energy ve výši 50 tisíc korun právě na pořízení nového nábytku a herních prvků. Dalších 50 tisíc korun pak bylo použito na zřízení nového kamerového bodu v Litvínově-Hamru, v ulici Mládežnické. Ten přispěje k bezpečnosti dětí docházejících do zdejší základní školy a učiliště. Pod dohledem také bude areál Nové Záluží, který je mnohdy terčem projevů vandalismu,“ doplňuje Urban.

K finančnímu daru se vyjádřil i generální ředitel United Energy Milan Boháček: „S Městskou policií v Litvínově spolupracujeme jako s organizací v podstatě nejdéle. Jejich projekty jsou smysluplné a vždy dobře zpracované. Korespondují i s naším zájmem, tedy zajistit vyšší kvalitu žití obyvatel v regionu. S podporou proto nikdy neváháme.“

Fotogalerie

Jaklík
Jaklík

United Energy
www.tepelnapohoda.cz

Copyright (c) 2008, United Energy | webdesign: CZ-Online Webdesign s.r.o. | Mapa stránek