Tepelná pohoda

Studentům

Soubory ke stažení

United Energy nabízí vysokoškolákům stipendia, stáže i zaměstnání

V roce 2008 připravila United Energy projekt, jehož cílem je oslovit školy, studenty, případně rodiče, a podpořit a zvýšit jejich zájem o studium škol se zaměřením na technické obory. Společnost si tak chce zajistit kvalifikované pracovníky, kteří budou mít zájem u ní pracovat, a to nejen po ukončení studia, ale také během studia. Projekt je zaměřen na studenty strojních a energetických oborů technických univerzit, tedy na okruh budoucích absolventů, jejichž odbornost je pro činnost teplárny stěžejní.

Pro studenty technických oborů máme připravené exkurze, stáže, výrobní praxe, a dále velmi oblíbenou možnost přivýdělku po dobu školních prázdnin.

Studentům technických oborů vysokých škol společnost nabízí měsíční stipendia ve výši 6 000 Kč měsíčně pokud se zaváží, že po ukončení studia budou pracovat pro United Energy.

Studentům VŠ nabízíme i odborné konzultace při zpracování diplomových prací - jejich zadání najdete vpravo.

Studentský dotazník můžete vyplnit zde.

Jaké jsou podmínky výběru studentů a přiznání stipendia?

Základní údaje o žadateli:

 1. Písemná žádost.
 2. Životopis žadatele, včetně průběhu vzdělání.
 3. Potvrzení o studiu a studijní plán vysoké školy.
 4. Záznam z osobního pohovoru.

Základní zásady pro výběr žadatelů: 

 1. Základní údaje o žadateli.
 2. Občanství žadatele doložené občanským průkazem.
 3. Žadatel je občanem žijícím trvale v regionu severozápadních Čech.
 4. Předložení dokladu o studijních výsledcích /studijní průkaz/.
 5. Žadatel je studentem české vysoké školy.

Základní podmínky pro přiznání finančního příspěvku:

 1. Měsíční finanční příspěvek lze přiznat ode dne zahájení studia 2. ročníku vysoké školy.
 2. Student je povinen příspěvek použít pouze v souvislosti se studiem ve vybraném studijním oboru.
 3. Student, kterému byl příspěvek z nadačního fondu poskytnut, je povinen na požádání prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
 4. Po úspěšném ukončení studia na vysoké škole nastoupí do zaměstnání u společnosti United Energy  a.s. (případných dalších právních nástupců jmenované společnosti), a setrvá v pracovním poměru dle dohodnutého závazku.
 5. Studium může být přerušeno nejdéle na dobu jednoho roku, po tuto dobu nebude finanční příspěvek vyplácen.
 6. Uzavření ročníku bude hodnoceno k 31.10. roku.
 7. Období setrvání závazku v organizaci lze na základě dohody prodloužit nebo přerušit o maximálně o 1 rok z důvodu stáže nebo z důvodu jiné výdělečné činnosti studenta.

Neváhejte a kontaktujte nás, rádi vám vaše dotazy zodpovíme na adrese: miluse.chejnova@ue.cz.

 

Miluše Chejnová
476 447 264
United Energy, a.s.


United Energy
www.tepelnapohoda.cz

Copyright (c) 2008, United Energy | webdesign: CZ-Online Webdesign s.r.o. | Mapa stránek